16. VIẾT CHÌ - BÚT CHÌ

Sản xuất bút chì, in ấn bút chì theo yêu cầu: - Bút chì ành riêng cho công ty - Bút chì 2B, 3B, 4B, 5B,... - Bút chì gổ, bút chì vuông, bút chì tròn - Bút chì jumbo - Bút chì quảng cáo - Bút chì tặng khách hàng, Bút chì tặng học sinh - Bút chì hình thú, bút chì ngộ nghĩnh Nhật thiết kế, in trên but chì theo yêu cầu